Location

Hidaka Monbetsu Horse Clinic128-1 Fukumitsu
Hidaka-cho
Saru-gun
Hokkaido055-0003Japan

Telephone

(81) 145622211